پس زمینه – وفات حضرت خدیجه سلام الله

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تصویر پس‌زمینه به مناسبت وفات حضرت خدیجه با استفاده از نقوش گچ‌بری‌های مسجدی همراه با طرحی نمادین از بانو خدیجه سلام الله علیها و ابرهای نگارگری

پس زمینه – وفات حضرت خدیجه سلام الله

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تصویر پس‌زمینه به مناسبت وفات حضرت خدیجه سلام الله با استفاده از نقش سرو مهرهای قلم‌زنی همراه با نقش محراب برای تصویر سازی فضایی آسمانی در کنار عبارت “ام‌المؤمنین حضرت خدیجة الکبری” به خط معلی