پاورپوینت بافت کاغذ کرافت – کادربندی نقوش اسلامی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح بافت کاغذ کرافت به همراه کادربندی و نقش اسلیمی مدرن در حاشیه (اثر مسعود جزنی/ دوره معاصر)

پاورپوینت بافت کاغذ کرافت – نقوش اسلامی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح بافت کاغذ کرافت به همراه کادربندی و طراحی مدرنیزه شده نقوش اسلامی

پاورپوینت کاشی کاری ترنج – زمینه کرافت

5,000 تومان 4,500 تومان

بافت کاغذ کرافت همراه با حاشیه گچ و رنگ با نقش های اسلیمی گیاهی و طرح کناری کاشی کاری ترنج

پاورپوینت تذهیب نسخه خطی – نقوش گیاهی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح تذهیب حاشیه نسخه خطی (دوره قاجاریه) با نقش گیاهی در حاشیه ستون‌ها و اسلیمی در تاج و سرلوحه

پاورپوینت گچ بری قاجار – هتل فهادان یزد

5,000 تومان 4,500 تومان

گچبری (دوره قاجار/هتل فهادان یزد) با طرح قاب بندی و اسلیمی گیاهی روی زمینه دیوار کاه گلی

پاورپوینت – نقوش اسلیمی ماری و ابری

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح گل و نقوش اسلیمی ماری و ابری بر روی زمینه بافت کامپیوتری ( دوره معاصر)‌

پاورپوینت نقوش گیاهی – گچبری دوره ساسانی

5,000 تومان 4,500 تومان

گچ‌بری (دوره ساسانی) با نقش گیاهی طرح آنار بصورت قاب بندی با استفاده از فرمهای گیاهی

پاورپوینت – گچ‌بری های هتل مهادان یزد

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح گچ‌بری بر روی پس زمینه کاه گل، طرح اسلیمی گیاهی (دوره قاجار بازسازی شده در دوره معاصر) برگرفته از گچ‌بری های هتل مهادان یزد

پاورپوینت – تذهیب نسخ خطی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح برگرفته از حاشیه تذهیب نسخ خطی با نقش گیاهی در این طرح از خطوط حاشیه برای ساخت قسمت متن استفاده شده است و از طرح های تذهیب برای تزئین اطراف آن استفاده شده است