پاورپوینت بافت کاغذ کرافت – کادربندی نقوش اسلامی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح بافت کاغذ کرافت به همراه کادربندی و نقش اسلیمی مدرن در حاشیه (اثر مسعود جزنی/ دوره معاصر)

پاورپوینت بافت کاغذ کرافت – نقوش اسلامی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح بافت کاغذ کرافت به همراه کادربندی و طراحی مدرنیزه شده نقوش اسلامی

پاورپوینت کاشی کاری ترنج – زمینه کرافت

5,000 تومان 4,500 تومان

بافت کاغذ کرافت همراه با حاشیه گچ و رنگ با نقش های اسلیمی گیاهی و طرح کناری کاشی کاری ترنج

پاورپوینت تذهیب نسخه خطی – نقوش گیاهی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح تذهیب حاشیه نسخه خطی (دوره قاجاریه) با نقش گیاهی در حاشیه ستون‌ها و اسلیمی در تاج و سرلوحه

پاورپوینت گچ بری قاجار – هتل فهادان یزد

5,000 تومان 4,500 تومان

گچبری (دوره قاجار/هتل فهادان یزد) با طرح قاب بندی و اسلیمی گیاهی روی زمینه دیوار کاه گلی

پاورپوینت – نقوش اسلیمی ماری و ابری

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح گل و نقوش اسلیمی ماری و ابری بر روی زمینه بافت کامپیوتری ( دوره معاصر)‌

پاورپوینت – گچ‌بری های هتل مهادان یزد

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح گچ‌بری بر روی پس زمینه کاه گل، طرح اسلیمی گیاهی (دوره قاجار بازسازی شده در دوره معاصر) برگرفته از گچ‌بری های هتل مهادان یزد

پاورپوینت قالی بافی – نقوش اسلیمی و حیوانی

5,000 تومان 4,500 تومان

نقش گل و حاشیه بر گرفته از طرح فرش با نقش درختی حیواندار ( اژدها و سمیرغ) و حاشیه باریک دو گانه با طرح اسلیمی و گلهای شاه عباسی کار شباخان اصفهان ( دوره معاصر)

پاورپوینت گچ بری – طرح محراب مسچد پید بکران اصفهان

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح گچبری (دوره ایلخانی) طرح های اسلیمی گیاهی و گره های هندسی ترکیب شده با خط کوفی مربوط به محراب مسجد پید بکران در اصفهان بر روی پس زمینه کاغذ تحریر و بوم نقاشی