پاورپوینت تذهیب نسخه خطی – نقوش گیاهی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح تذهیب حاشیه نسخه خطی (دوره قاجاریه) با نقش گیاهی در حاشیه ستون‌ها و اسلیمی در تاج و سرلوحه

پاورپوینت نقوش گیاهی – گچبری دوره ساسانی

5,000 تومان 4,500 تومان

گچ‌بری (دوره ساسانی) با نقش گیاهی طرح آنار بصورت قاب بندی با استفاده از فرمهای گیاهی

پاورپوینت – گچ‌بری های هتل مهادان یزد

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح گچ‌بری بر روی پس زمینه کاه گل، طرح اسلیمی گیاهی (دوره قاجار بازسازی شده در دوره معاصر) برگرفته از گچ‌بری های هتل مهادان یزد

پاورپوینت – تذهیب نسخ خطی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح برگرفته از حاشیه تذهیب نسخ خطی با نقش گیاهی در این طرح از خطوط حاشیه برای ساخت قسمت متن استفاده شده است و از طرح های تذهیب برای تزئین اطراف آن استفاده شده است

پاورپوینت – سیاه مشق نستعلیق

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح سیاه مشق نستعلیق (اثر جمشید حکیمی /دوره معاصر) همراه با کاشی کاری (دوره قاجار) با طرح گل و گیاه

پاورپوینت گیاهی – حاشیه اسناد قاجار

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح برگرفته از حاشیه متن اسناد (دوره قاجار) با طرح گل رز بر روی پس زمینه گیاهی

پاورپوینت – نقوش آجر چینی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح نقوش گیاهی هندسی ( اثر مسعود جزنی دوره معاصر) تلفیق شده با نقوش آجر چینی (دوره صفویه) بر روی پس زمینه کاغذ کرافت

پاورپوینت – کاشی زرین فام با نقش گیاهی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح نقوش تزئینی حاشیه نخ خطی چاپ سنگی (دوره قاجار) همراه با کاشی زرین فام با نقش گیاهی (دوره خوارزمشاهیان)

پاورپوینت – نقوش گیاهی و حیوانی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح پارچه‌های سوزن دوزی بندر ترکمن با نقوش گیاهی و حیوانی ( دوره معاصر)