پاورپوینت نگارگری – شکارگاه

5,000 تومان 4,500 تومان

نگارگری با طرح شکارگاه بر گرفته از نسخ قدیمی (دوره ایلخانی) به همراه قاب بندی برگرفته از کادربندی نسخ قدیم

پاورپوینت – ابر و باد نگارگری

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح بته جقه و نقوش تزئینی چاپ سنگی (دوره قاجار) و ابر و باد نگارگری (دوره ایلخانی) همراه با نقوش حاشیه خطی بر روی پس زمینه کاغذ پارس

پاورپوینت – نگارگری مکتب هرات

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح نگارگری پیکر انسان بر روی پس زمینهٔ طرح اژدها و پرنده همراه با حاشیه تذهیب گیاهی برگرفته از کتاب خمسهٔ نظامی مربوط به مکتب نگارگری هرات (دوره تیموری)

پاورپوینت – نگارگری و کاشی‌کاری

5,000 تومان 4,500 تومان

بازآفرینی فرم ستارۀ هشت‌پر مورد استفاده در هنر نگارگری و کاشی‌کاری

پاورپوینت نگارگری و کاشی کاری – ستاره هشت پر

5,000 تومان 4,500 تومان

بازآفرینی فرم ستارۀ هشت‌پر مورد استفاده در هنر نگارگری و کاشی‌کاری

پاورپوینت – گل های نگارگری

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح برگرفته از گل‌های نگارگری بازآفرینی شده در کنار حاشیه‌های تداعی‌کنندۀ پارچه

پاورپوینت ادبیات – اشعار فردوسی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با رویکرد کمینه‌گرای موضوعی با مضمون ادبیات داستانی ایران و استفاده از طرح شماتیک نگاره‌های ایرانی در طراحی برای القای فضای تصویری ادبیات و داستان ایرانی در ترکیب با اشعار فردوسی در نگاره‌ها

پاورپوینت میلاد امام رضا (ع) – نگارگری

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی پاور پوینت به مناسبت میلاد امام رضا علیه السلام با تاکید برلقب شمس الشموس این امام بزرگوار واستفاده ازنقش شمسه های نگارگری ایرانی

پاورپوینت ولادت حضرت عباس (ع) – نگارگری ایرانی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاور پوینت با محوریت ولادت حضرت ابوالفضل عباس برگرفته از فضاهای نگارگری ایرانی می باشد، که عنصر ابر نشان از نویدی و تولدی نو بر همه گان