پاورپوینت سفال – نقوش ظروف چینی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح گل و برگ برگرفته از نقوش ظروف چینی (دوره قاجاریه)

پاورپوینت – قاب‌های تذهیب

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با استفاده از نقوش ظروف سفالین و بازآفرینی قاب‌های تذهیب

پاورپوینت – نقوش ظروف سفالین

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با استفاده از نقوش ظروف سفالین و بازآفرینی قاب‌های تذهیب

پاورپوینت – جلدهای لاکی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی با استفاده از جلدهای لاکی و نقوش سفالینه‌های منطقۀ شوش

پاورپوینت کمینه گرا – ظرف سفالی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاورپوینت فوق نمادگرا که از ظرفی سفالین مربوط به اوایل دوران اسلام در تلفیق با فضایی کمینه‌گرا

پاورپوینت – کاغذ خط نسخی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی قالب پاورپوینت با استفاده از طرح استریلیزه شده ظروف سفالی دوره تیموری با نقش اسپیرال بهمراه نقش حاشیه چاپ سنگی دوره قاجاریه بر روی زمینه کاغذ نسخ خطی

پاورپوینت – سفالینه های ایرانی

5,000 تومان 4,500 تومان

طراحی قالب پاورپیونت با استفاده از نقش پرنده در سفالینه‌های ایرانی

پاورپوینت رحلت پیامبر – نقش روی سفال

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاورپوینت با موضوع رحلت پیامبر اکرم، با استفاده از نقش روی سفال قرن سوم هجری

پاورپوینت ماه ربیع الاول – بشقاب سفالی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاورپوینت با موضوع ماه ربیع الاول، با استفاده از طرح بشقاب با نقوش رنگی زیر لعاب در ساوه و قرن 10هجری