زمینه ویندوز اسماءالله – قلم کاری

3,000 تومان 2,000 تومان

بستۀ 25: اسماء الله 2
مجموعه تصاویر پس‌زمینه با اسماء «الباسط»، «الغفار»، «المهیمن»، «الکریم» و «اللطیف» در ترکیب با هنر عکاسی، قلم‌کاری و استفاده از هنر خوشنویسی

پس زمینه – ظرف قلم کاری

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویر ظرف قلم‌کاری شده به خط ثلث متعلق به دورۀ صفوی، همراه با خوشنویسی به خط دیوانی متعلق به دورۀ معاصر در تلفیق با طرح پارچه متعلق به دورۀ صفوی و بافت کاغذ کرافت

حروف نگاری – الکریم

2,000 تومان 1,500 تومان

نام اثر: الکریم
حروف‌نگاری نام «الکریم» به معنای بسیار بخشنده به خط نستعلیق با استفاده از تصویر باران به عنوان نمادی از بخشایش عام الهی و تصویر پرنده به عنوان نمادی از بهره‌مندان از رحمت به رنگ صورتی زنده جهت نمایش گرمی زندگی ناشی از کرامت الهی، گرفته شده از نمای پهلو قلمدان متعلق به اصفهان، قرن 12 ه.ق در فضای رنگی آبی جهت القا آرامش و پرنده

حروف نگاری – الغفار

2,000 تومان 1,500 تومان

نام اثر: الغفار
حروف‌نگاری نام «الغفار» به معنای همیشه بخشاینده به خط کوفی در ترکیب با طرح تزئینات زیر قلمدان متعلق به اصفهان، قرن 12 ه.ق همراه با تصویر دو شکوفه جهت نقطه‌گذاری عبارت به عنوان نمادی از شروع دوباره ناشی از بخشایش و محبت الهی

پس زمینه – وفات حضرت خدیجه سلام الله

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی تصویر پس‌زمینه به مناسبت وفات حضرت خدیجه سلام الله با استفاده از نقش سرو مهرهای قلم‌زنی همراه با نقش محراب برای تصویر سازی فضایی آسمانی در کنار عبارت “ام‌المؤمنین حضرت خدیجة الکبری” به خط معلی