پاورپوینت محرم – خوشنویسی کاغذ سوخته

5,000 تومان 4,500 تومان

خوشنویسی نام«امام حسین علیه السلام» به خط نستعلیق تلفیق با کاغذ سوخته

پاورپوینت – کاغذ سوخته و چوب

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح کاغذ سوخته شده تلفیق شده با بافت چوب ( دوره معاصر )

تصویر سازی – واقعه عاشورا

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویرآتش زدن خیمه ها توسط سپاه عمر سعد در صحرای کربلا تلفیق با کاغذ سوخته

تصویر سازی – صحرای کربلا

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویر آتش زدن خیمه‌ها توسط سپاه عمر سعد در صحرای کربلا تلفیق با کاغذ سوخته

 

پس زمینه – صحرای کربلا

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویرآتش زدن خیمه ها توسط سپاه عمر سعد در صحرای کربلا تلفیق با کاغذ سوخته 

تصویر سازی – آتش زدن خیمه ها

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویر آتش زدن خیمه‌ها توسط سپاه عمر سعد در صحرای کربلا تلفیق با کاغذ سوخته

پس زمینه – آتش زدن خیمه ها

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویر آتش زدن خیمه‌ها توسط سپاه عمر سعد در صحرای کربلا در تلفیق با کاغذ سوخته

پس زمینه – دست فلزی روي كاغذ سوخته

2,000 تومان 1,500 تومان

علامت دست فلزی روي كاغذ سوخته به همراه جملۀ «جَزاکَ الله خیرا ً یا أخی! لَقَد جاهَدتَ فی‌الله ِ حَق ّ جهاده» سخن امام حسین(ع) بر بالین خونین حضرت ابوالفضل (ع) برگرفته

پس زمینه – علامت دست فلزی

2,000 تومان 1,500 تومان

علامت دست فلزی روي كاغذ سوخته به همرام جمله «جَزاکَ الله خیرا ً یا أخی! لَقَد جاهَد تَ فی الله ِ حَق ّ جهاده» سخن امام حسین (ع) بر بالین خونین حضرت ابوالفضل (ع)