پاورپوینت نقاشی ایرانی – طومار کاغذی

5,000 تومان 4,500 تومان

نقش طوماری کاغذ کرافت با کادربندی برگرفته از نسخ خطی و مینیاتور (دوره تیموری)

پاورپوینت بافت کاغذ کرافت – کادربندی نقوش اسلامی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح بافت کاغذ کرافت به همراه کادربندی و نقش اسلیمی مدرن در حاشیه (اثر مسعود جزنی/ دوره معاصر)

پاورپوینت تذهیب – کادربندی نقوش اسلامی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح بافت کاغذ کرافت به همراه کادربندی و طراحی مدرنیزه شده نقوش اسلامی

پاورپوینت – طرح پارچه قلمکار اصفهان

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح پارچه قلمکار اصفهان با نقش شاه عباس و ترنج ( دوره معاصر)

پاورپوینت – ترنج با گل شاه عباسی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح حاشیه ابر و باد مدرن همراه با نقش ترنج با گل شاه عباسی (دوره معاصر) تلفیق شده با کاغذ بافت دار حاوی متون نسخ خطی پزشکی

پاورپوینت – نقوش اسلیمی ماری و ابری

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح گل و نقوش اسلیمی ماری و ابری بر روی زمینه بافت کامپیوتری ( دوره معاصر)‌

پاورپوینت – طرح گل و مرغ

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح گل و مرغ (اثر علیرضا آقامیری) بر روی پس زمینه دیوار سیمانی ( دوره معاصر )

پاورپوینت – پنجره ها و درهای ارسی یزد

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح پنجره ها و درهای ارسی یزد بر روی پس زمینه دیوار آجر چینی شده ( دوره قاجاریه)

پاورپوینت حروف نگاری – بسم الله الرحمن الرحیم

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح نوشته «بسم الله الرحمن الرحیم» همراه با حاشیه قرآن با زمینه طلاکاری شده و رنگ لاجوردی بر روی زمینه کاغذ کرافت