پاورپوینت شهادت امام صادق (ع) – کتیبه گچی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاور پوینت متناسب با شهادت امام صادق می باشد، دراین جا با استفاده قسمتی از کتیبه گچبری شده یک طاق در ازگند مربوط به سال 547 هجری، شکل پایه پنچره یا نرده های قبرستان بقیع ایجاد شده و با استفاده از ترکیب بندی جدید فضایی معنوی ایجاد گشته که اشاره به شهادت امام صادق را دارد