پاورپوینت – نقش قلمزنی و فضای آبرنگی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح پاور پوینت فوق کمینه‌گرا، باز سازی شده از نقش قلمزنی یک کاسه برنجی مرصع شده متعلق به قرن 8 هجری، تداعی کننده فضایی آبرنگ گونه و نمادین