پاورپوینت – نقش مقبره سلطان محمد

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح قالب پاورپوینت فوق کمینه‌گرا با استفاده از بازسازی نقش مقبره سلطان محمد خدابنده در قرن 8 هجری تداعی کننده فضایی اسلامی و در عین حال ساده