زمینه ویندوز – تعزیه

3,000 تومان 2,000 تومان

تعزیه
تصاویری بازآفرینی شده از سنن عزاداری سیدالشهداء

زمینه ویندوز – خیمه عاشورا

3,000 تومان 2,000 تومان

خیمه‌ها
تصاویری هم‌طرح از خیمه‌های ظهر عاشورا

زمینه ویندوز خوشنویسی – حرم امام حسین (ع)

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه تصاویر بازآفرینی شده با استفاده از عنصر مشترک حرم امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع)

زمینه ویندوز – عاشورای حسینی

3,000 تومان 2,000 تومان

خط‌نوشته‌ها و نقاشی‌خط‌هایی با مضمون محرّم و عاشورای حسینی(ع)

زمینه ویندوز بته جقه – شب یلدا

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه تصاویری از آثار خوشنویسی و هنر پارچه، سفال و نقش بته‌جقه در اندازه نرمال

زمینه ویندوز خوشنویسی – شب یلدا

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه تصاویر ترکیبی از عناصر سنتی شب یلدا در کنار اشعار حافظ و هنرهای پارچه و سفال

زمینه ویندوز – شب یلدا

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه تصاویر بازنمایی سنت‌های شب یلدا در کنار هنر پارچه، خوشنویسی و معماری

زمینه ویندوز – حروف نگاری نام محمد (ص)

3,000 تومان 2,000 تومان

تصاویر حروف نگاری با نام مبارک حضرت محمد (ص) همراه با بازآفرینی فرم کاشی و محراب

زمینه ویندوز – حروف نگاری

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه تصاویر با مفهوم وحدت، ترکیبی از هنرهای تصویرسازی، حروف نگاری، کاشیکاری و گل مرغ